KR 1933/-38
2Piet. 1:7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Tess. 3:12 Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan, > Siirry

Biblia (1776)

2Piet. 1:7 Ja jumalisuudessa veljellistä rakkautta, ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.

Ruotsi (1917)

2Piet. 1:7 i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

KJV (1789)

2Piet. 1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.