KR 1933/-38
2Moos. 40:30 Ja altaan hän asetti ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaatoi siihen vettä peseytymistä varten. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 30:18 "Tee myös vaskiallas vaskijalustoineen peseytymistä varten ja aseta se ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä; > Siirry

Biblia (1776)

2Moos. 40:30 Ja pesoastian pani hän seurakunnan majan ja alttarin välille, ja pani siihen vettä pestä heitänsä.

Ruotsi (1917)

2Moos. 40:30 Och han ställde bäckenet mellan uppenbarelsetältet och altaret och göt vatten till tvagning däri.

KJV (1789)

2Moos. 40:30 And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal.