KR 1933/-38
2Moos. 38:5 Ja hän valoi neljä rengasta vaskiristikon neljään kulmaan, korentojen pitimiksi. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Moos. 38:5 Ja valoi neljä rengasta neljään vaskihäkin kulmiin, että korennot niihin pistettiin.

Ruotsi (1917)

2Moos. 38:5 Och han göt fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret, för att stängerna skulle skjutas in i dem.

KJV (1789)

2Moos. 38:5 And he cast four rings for the four ends of the grate of brass, to be places for the staves.