KR 1933/-38
2Moos. 25:23 Ja tee pöytä akasiapuusta, kahden kyynärän pituinen, kyynärän levyinen ja puolentoista kyynärän korkuinen. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 37:10 Hän teki myös pöydän akasiapuusta, kahta kyynärää pitkän, kyynärää leveän ja puoltatoista kyynärää korkean. > Siirry

Biblia (1776)

2Moos. 25:23 Ja sinun pitää tekemän pöydän sittimipuusta: kaksi kyynärää pitää oleman hänen pituutensa, ja kyynärä hänen leveytensä, ja puolitoista kyynärää hänen korkeutensa.

Ruotsi (1917)

2Moos. 25:23 Du skall ock göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.

KJV (1789)

2Moos. 25:23 Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.