KR 1933/-38
2Moos. 24:14 Mutta vanhimmille hän sanoi: "Odottakaa meitä täällä, kunnes palaamme teidän tykönne. Ja katso, Aaron ja Huur ovat teidän kanssanne; jolla on jotakin asiaa, kääntyköön heidän puoleensa." > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Moos. 24:14 Ja sanoi vanhimmille: olkaat tässä siihenasti, kuin me palajamme teidän tykönne: katso, Aaron ja Hur ovat teidän tykönänne: jolla joku asia on, se tulkaan heidän eteensä.

Ruotsi (1917)

2Moos. 24:14 Men till de äldste sade han: "Vänten här på oss, till dess att vi komma tillbaka till eder. Se, Aron och Hur äro hos eder; den som har något att andraga, han må vända sig till dem."

KJV (1789)

2Moos. 24:14 And he said unto the elders, Tarry ye here for us, until we come again unto you: and, behold, Aaron and Hur are with you: if any man have any matters to do, let him come unto them.