KR 1933/-38
2Kun. 12:6 Mutta vielä kuningas Jooaan kahdentenakymmenentenä kolmantena hallitusvuotena eivät papit olleet korjanneet mitään, mikä temppelissä oli rappeutunutta. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Kun. 12:6 Mutta kolmaanteenkolmattakymmentä kuningas Joaksen vuoteen ei olleet papit parantaneet sitä, mikä Herran huoneessa rauvennut oli.

Ruotsi (1917)

2Kun. 12:6 Men i konung Joas' tjugutredje regeringsår hade prästerna ännu icke satt i stånd vad som var förfallet på huset.

KJV (1789)

2Kun. 12:6 But it was so, that in the three and twentieth year of king Jehoash the priests had not repaired the breaches of the house.