KR 1933/-38
2Kun. 1:10 Mutta Elia vastasi ja sanoi viidenkymmenenpäämiehelle: "Jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun viisikymmentä miestäsi". Silloin tuli taivaasta tuli ja kulutti hänet ja hänen viisikymmentä miestänsä. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Luuk. 9:54 Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?" > Siirry

Biblia (1776)

2Kun. 1:10 Elia vastasi ja sanoi viidenkymmenen päämiehelle: jos minä olen Jumalan mies, niin tulkaan tuli taivaasta ja polttakoon sinun ja sinun viisikymmentäs. Niin tuli lankesi taivaasta ja poltti hänen ja hänen viisikymmentänsä.

Ruotsi (1917)

2Kun. 1:10 Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: "Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio." Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio.

KJV (1789)

2Kun. 1:10 And Elijah answered and said to the captain of fifty, If I be a man of God, then let fire come down from heaven, and consume thee and thy fifty. And there came down fire from heaven, and consumed him and his fifty.