KR 1933/-38
2Kor. 5:7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 20:29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" > Siirry
Room. 8:24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? > Siirry
Room. 8:25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. > Siirry
1Kor. 13:12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. > Siirry
2Kor. 4:18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. > Siirry
Hebr. 11:1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. > Siirry
1Piet. 1:8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, > Siirry
1Joh. 3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. > Siirry

Biblia (1776)

2Kor. 5:7 (Sillä me vaellamme uskossa ja emme katsomisessa.)

Ruotsi (1917)

2Kor. 5:7 ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.

KJV (1789)

2Kor. 5:7 (For we walk by faith, not by sight:)