KR 1933/-38
2Kor. 10:17 Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Jes. 65:16 Joka maassa itsensä siunaa, siunaa itsensä totisen Jumalan nimeen, ja joka maassa vannoo, vannoo totisen Jumalan nimeen; sillä entiset ahdistukset ovat unhotetut ja peitossa minun silmiltäni. > Siirry
Jer. 9:23 Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa; > Siirry
Jer. 9:24 vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut: että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra. > Siirry
1Kor. 1:31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra." > Siirry
Gal. 6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! > Siirry

Biblia (1776)

2Kor. 10:17 Mutta joka kerskaa, se kerskatkaan Herrassa;

Ruotsi (1917)

2Kor. 10:17 Men "den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren".

KJV (1789)

2Kor. 10:17 But he that glorieth, let him glory in the Lord.