KR 1933/-38
2Kor. 1:18 Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole "on" ja "ei". > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Kor. 1:9 Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. > Siirry
1Tess. 5:24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. > Siirry

Biblia (1776)

2Kor. 1:18 Mutta Jumala on vakaa, ettei meidän puheemme ole teille niin ja ei ollut.

Ruotsi (1917)

2Kor. 1:18 Ingalunda; så sant Gud är trofast, vad vi tala till eder är icke "ja och nej".

KJV (1789)

2Kor. 1:18 But as God is true, our word toward you was not yea and nay.