KR 1933/-38
2Aikak. 8:1 Niiden kahdenkymmenen vuoden kuluttua, joina Salomo oli rakentanut Herran temppelin ja oman linnansa, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Kun. 9:10 Kun olivat loppuun kuluneet ne kaksikymmentä vuotta, joiden kuluessa Salomo oli rakentanut ne kaksi rakennusta, Herran temppelin ja kuninkaan linnan, > Siirry

Biblia (1776)

2Aikak. 8:1 Ja kahdenkymmenen vuoden perästä, sittekuin Salomo rakensi Herran huoneen ja oman huoneensa,

Ruotsi (1917)

2Aikak. 8:1 När de tjugu år voro förlidna, under vilka Salomo byggde på HERRENS hus och på sitt eget hus,

KJV (1789)

2Aikak. 8:1 And it came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built the house of the LORD, and his own house,