KR 1933/-38
2Aikak. 5:14 niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Kun. 8:10 Ja kun papit lähtivät pyhäköstä, täytti pilvi Herran temppelin, > Siirry
2Aikak. 7:1 Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, > Siirry

Biblia (1776)

2Aikak. 5:14 Niin ettei papit saaneet seisoa ja palvella pilven tähden; sillä Herran kunnia täytti Jumalan huoneen.

Ruotsi (1917)

2Aikak. 5:14 så att prästerna för molnskyns skull icke kunde stå där och göra tjänst; ty HERRENS härlighet uppfyllde Guds hus.

KJV (1789)

2Aikak. 5:14 So that the priests could not stand to minister by reason of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of God.