KR 1933/-38
2Aikak. 35:2 Hän asetti papit heidän palvelustehtäviinsä ja rohkaisi heitä palvelemaan Herran temppelissä. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Aikak. 35:2 Ja hän asetti papit vartioihinsa ja vahvisti heitä virkaansa Herran huoneessa.

Ruotsi (1917)

2Aikak. 35:2 Och han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i HERRENS hus.

KJV (1789)

2Aikak. 35:2 And he set the priests in their charges, and encouraged them to the service of the house of the LORD,