KR 1933/-38
2Aikak. 32:29 Myös rakennutti hän itsellensä kaupunkeja ja hankki suuret laumat pikkukarjaa ja raavaskarjaa, sillä Jumala oli antanut hänelle ylen suuren omaisuuden. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Aikak. 32:29 Ja rakensi itsellensä kaupungeita, ja hänellä oli karjaa, lampaita ja härkiä kyllä; sillä Jumala antoi hänelle sangen paljon rikkautta.

Ruotsi (1917)

2Aikak. 32:29 Och han hade byggt sig städer och förvärvat sig stor rikedom på får och fäkreatur; ty Gud hade givit honom mycket stora ägodelar.

KJV (1789)

2Aikak. 32:29 Moreover he provided him cities, and possessions of flocks and herds in abundance: for God had given him substance very much.