KR 1933/-38
2Aikak. 17:17 Benjaminista: Eljada, sotaurho, ja hänen kanssaan kaksisataa tuhatta jousella ja kilvellä asestettua; > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Aikak. 17:17 Benjaminin lapsista Eljada, väkevä sotamies, ja hänen kanssansa varustettuja joutsilla ja kilvillä kaksisataa tuhatta.

Ruotsi (1917)

2Aikak. 17:17 Men från Benjamin voro: Eljada, en tapper stridsman, och med honom två hundra tusen, väpnade med båge och sköld;

KJV (1789)

2Aikak. 17:17 And of Benjamin; Eliada a mighty man of valour, and with him armed men with bow and shield two hundred thousand.