KR 1933/-38
1Tim. 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

5Moos. 17:13 Poista paha Israelista. Ja kaikki kansa kuulkoon sen ja peljätköön, niin ettei kukaan enää olisi niin julkea. > Siirry
5Moos. 19:20 Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi. > Siirry
Gal. 2:14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" > Siirry
Ef. 5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. > Siirry
Tiit. 1:13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi > Siirry

Biblia (1776)

1Tim. 5:20 Nuhtele niitä, jotka syntiä tekevät, kaikkein kuullen, että muutkin pelkäisivät.

Ruotsi (1917)

1Tim. 5:20 Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

KJV (1789)

1Tim. 5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.