KR 1933/-38
1Sam. 13:3 Mutta Joonatan, Saulin poika, löi kuoliaaksi filistealaisten maaherran, joka asui Gebassa, ja filistealaiset saivat sen kuulla. Silloin Saul puhallutti pasunaan kaikkialla maassa ja käski sanoa: "Hebrealaiset kuulkoot tämän". > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Sam. 13:3 Ja Jonatan löi Philistealaisia heidän leirissänsä, joka oli Gibeassa; ja Philistealaiset saivat sen tietää. Ja Saul antoi soittaa basunalla kaikessa maakunnassa ja sanoa: antakaat Hebrealaisten sen kuulla.

Ruotsi (1917)

1Sam. 13:3 Och Jonatan dräpte filist‚ernas fogde i Geba; och filist‚erna fingo höra det. Men Saul lät stöta i basun över hela landet och säga: "Detta må hebr‚erna höra."

KJV (1789)

1Sam. 13:3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.