KR 1933/-38
1Sam. 11:6 Kun Saul kuuli tämän asian, tuli Jumalan henki häneen, ja hän vihastui kovin. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Tuom. 14:6 Silloin Herran henki tuli häneen, niin että hän repäisi sen, niinkuin olisi reväissyt vohlan, sulin käsin. Eikä hän ilmoittanut isälleen eikä äidilleen, mitä oli tehnyt. > Siirry
1Sam. 10:10 Ja kun he tulivat sinne, Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä. > Siirry

Biblia (1776)

1Sam. 11:6 Ja Jumalan henki tuli Saulissa voimalliseksi, kuin hän oli kuullut nämät sanat, ja hänen vihansa sangen suuresti julmistui.

Ruotsi (1917)

1Sam. 11:6 Då kom Guds Ande över Saul, när han hörde detta, och hans vrede upptändes högeligen.

KJV (1789)

1Sam. 11:6 And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.