KR 1933/-38
1Piet. 5:7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen". > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 40:18 Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani; minun Jumalani, älä viivy. > Siirry
Ps. 55:23 Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua. > Siirry
Matt. 6:25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? > Siirry
Fil. 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, > Siirry

Biblia (1776)

1Piet. 5:7 Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä; sillä hän pitää murheen teistä.

Ruotsi (1917)

1Piet. 5:7 Och "kasten alla edra bekymmer på honom", ty han har omsorg om eder.

KJV (1789)

1Piet. 5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you.