KR 1933/-38
1Piet. 5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Job 22:29 Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot: 'Ylös!' ja hän auttaa nöyrtyväistä. > Siirry
Luuk. 1:52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. > Siirry
Luuk. 14:11 Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään." > Siirry

Biblia (1776)

1Piet. 5:6 Nöyryyttäkäät siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottais.

Ruotsi (1917)

1Piet. 5:6 Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid.

KJV (1789)

1Piet. 5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: