KR 1933/-38
1Piet. 5:14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette! > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 16:16 Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä. > Siirry
1Kor. 16:20 Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. > Siirry

Biblia (1776)

1Piet. 5:14 Tervehtikäät toinen toistanne rakkauden suun-annolla. Rauha olkoon teille kaikille, jotka Kristuksessa Jesuksessa olette, amen!

Ruotsi (1917)

1Piet. 5:14 Hälsen varandra med en kärlekens kyss. Frid vare med eder alla som ären i Kristus.

KJV (1789)

1Piet. 5:14 Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.