KR 1933/-38
1Piet. 2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. > Siirry
Matt. 21:42 Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'? > Siirry
Ef. 2:20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, > Siirry
Ef. 2:21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; > Siirry

Biblia (1776)

1Piet. 2:4 Jonka tykö te myös tulleet olette niinkuin elävän kiven tykö, joka kyllä ihmisiltä hyljätty on, mutta Jumalalta valittu, kallis.

Ruotsi (1917)

1Piet. 2:4 Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är "utvald och dyrbar";

KJV (1789)

1Piet. 2:4 To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,