KR 1933/-38
1Piet. 1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Kol. 1:5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, > Siirry
2Tim. 1:12 Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. > Siirry

Biblia (1776)

1Piet. 1:4 Katoomattomaan ja saastuttamattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähdelle pantu on teitä varten,

Ruotsi (1917)

1Piet. 1:4 till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder,

KJV (1789)

1Piet. 1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,