KR 1933/-38
1Moos. 37:18 Kun he kaukaa näkivät hänet ja ennenkuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaaksensa hänet. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Moos. 37:18 Kuin he kaukana näkivät hänen, ja ennenkuin hän heitä lähestyi, pitivät he neuvoa häntä vastaan, tappaaksensa häntä.

Ruotsi (1917)

1Moos. 37:18 När de nu på avstånd fingo se honom, innan han ännu hade hunnit fram till dem, lade de råd om att döda honom.

KJV (1789)

1Moos. 37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him.