KR 1933/-38
1Moos. 35:9 Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Moos. 35:9 Ja Jumala ilmestyi taas Jakobille, sitte kuin hän oli tullut Mesopotamiasta ja siunasi häntä.

Ruotsi (1917)

1Moos. 35:9 Och Gud uppenbarade sig åter för Jakob, när han hade kommit tillbaka från Paddan-Aram, och välsignade honom.

KJV (1789)

1Moos. 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him.