KR 1933/-38
1Moos. 35:7 Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeään. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Moos. 28:19 Ja hän kutsui paikan Beeteliksi; mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. > Siirry

Biblia (1776)

1Moos. 35:7 Ja rakensi siihen alttarin, ja kutsui sen paikan ElBetEl; sillä Jumala ilmestyi siinä hänelle, paetessansa veljensä edestä.

Ruotsi (1917)

1Moos. 35:7 Och han byggde där ett altare och kallade platsen El-Betel [D. ä. Betels Gud], därför att Gud där hade uppenbarat sig för honom, när han flydde för sin broder.

KJV (1789)

1Moos. 35:7 And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.