KR 1933/-38
1Moos. 35:19 Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Moos. 35:19 Niin kuoli Rakel: ja hän haudattiin Ephratin tien viereen, se on BetLehem.

Ruotsi (1917)

1Moos. 35:19 Så dog Rakel, och hon blev begraven vid vägen till Efrat, det är Bet-Lehem.

KJV (1789)

1Moos. 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem.