KR 1933/-38
1Moos. 21:3 Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Moos. 21:3 Ja Abraham kutsui poikansa nimen, joka hänelle syntynyt oli, ja jonka Saara hänelle synnyttänyt oli, Isaak.

Ruotsi (1917)

1Moos. 21:3 Och Abraham gav den son som var född åt honom, den som Sara hade fött åt honom, namnet Isak.

KJV (1789)

1Moos. 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.