KR 1933/-38
1Moos. 13:2 Abram oli hyvin rikas: hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Moos. 13:2 Ja Abramilla oli sangen paljo karjaa, hopiaa ja kultaa.

Ruotsi (1917)

1Moos. 13:2 Och Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld.

KJV (1789)

1Moos. 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.