KR 1933/-38
1Kun. 18:16 Niin Obadja meni Ahabia vastaan ja ilmoitti hänelle tämän. Ahab meni silloin Eliaa vastaan. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Kun. 18:16 Niin meni Obadia Ahabia vastaan ja sanoi nämät hänelle, ja Ahab meni Eliaa vastaan.

Ruotsi (1917)

1Kun. 18:16 Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom; och Ahab begav sig åstad för att möta Elia.

KJV (1789)

1Kun. 18:16 So Obadiah went to meet Ahab, and told him: and Ahab went to meet Elijah.