KR 1933/-38
1Kun. 10:20 Ja kaksitoista leijonaa seisoi siinä kuudella portaalla, kummallakin puolella. Senkaltaista ei ole tehty missään muussa valtakunnassa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Kun. 10:20 Ja siellä seisoi kaksitoistakymmentä jalopeuraa niiden kuuden astuinlaudan päällä molemmin puolin: ei senkaltaista ole tehty missäkään valtakunnassa.

Ruotsi (1917)

1Kun. 10:20 och tolv lejon stodo där på de sex trappstegen, på båda sidor. Något sådant har aldrig blivit förfärdigat i något annat rike.

KJV (1789)

1Kun. 10:20 And twelve lions stood there on the one side and on the other upon the six steps: there was not the like made in any kingdom.