KR 1933/-38
1Kor. 9:6 Vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ap.t. 4:36 Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta, > Siirry
1Tess. 2:6 emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, > Siirry
1Tess. 2:7 vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa; vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa; > Siirry
2Tess. 3:8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi; > Siirry
2Tess. 3:9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 9:6 Eli minullako yksin ja Barnabaalla ei ole valtaa olla työtä tekemättä?

Ruotsi (1917)

1Kor. 9:6 Eller äro jag och Barnabas de enda som icke hava rätt att vara fritagna ifrån kroppsarbete?

KJV (1789)

1Kor. 9:6 Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working?