KR 1933/-38
1Kor. 9:14 Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 10:9 Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, > Siirry
Matt. 10:10 älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut. > Siirry
Luuk. 10:7 Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. > Siirry
1Tim. 5:17 Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. > Siirry
1Tim. 5:18 Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut." > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 9:14 Niin on myös Herra säätänyt, että ne, jotka evankeliumia ilmoittavat, pitää evankeliumista elatuksensa saaman.

Ruotsi (1917)

1Kor. 9:14 Så har ock Herren förordnat att de som förkunna evangelium skola hava sitt uppehälle av evangelium.

KJV (1789)

1Kor. 9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.