KR 1933/-38
1Kor. 9:11 Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 15:27 Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. > Siirry
Gal. 6:6 Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 9:11 Jos me olemme teille hengellisiä kylväneet; paljoko se on, jos me teidän ruumiillisianne niitämme?

Ruotsi (1917)

1Kor. 9:11 Om vi hava sått åt eder ett utsäde av andligt gott, är det då för mycket, om vi få inbärga från eder en skörd av lekamligt gott?

KJV (1789)

1Kor. 9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?