KR 1933/-38
1Kor. 6:16 Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Moos. 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 6:16 Taikka ettekö te tiedä, että se, joka porttoon ryhtyy, hän on yksi ruumis sen kanssa? Sillä he tulevat, sanoo hän, kaksi yhdeksi lihaksi.

Ruotsi (1917)

1Kor. 6:16 Veten I då icke att den som håller sig till en sköka, han bliver en kropp med henne? Det heter ju: "De tu skola varda ett kött."

KJV (1789)

1Kor. 6:16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.