KR 1933/-38
1Kor. 3:20 ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi." > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 94:11 Herra tuntee ihmisten ajatukset; sillä he ovat kuin tuulen henkäys. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 3:20 Ja taas: Herra tietää viisasten ajatukset, että ne turhat ovat.

Ruotsi (1917)

1Kor. 3:20 så ock: "Herren känner de visas tankar, han vet att de äro fåfängliga."

KJV (1789)

1Kor. 3:20 And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.