KR 1933/-38
1Kor. 15:5 ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Mark. 16:14 Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. > Siirry
Luuk. 24:34 Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille." > Siirry
Luuk. 24:36 Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" > Siirry
Joh. 20:9 Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. > Siirry
Joh. 20:19 Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" > Siirry
Ap.t. 1:3 ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. > Siirry
Ap.t. 10:40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, > Siirry
Ap.t. 10:41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 15:5 Ja että hän nähtiin Kephaalta ja sitte kahdeltatoistakymmeneltä.

Ruotsi (1917)

1Kor. 15:5 och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv.

KJV (1789)

1Kor. 15:5 And that he was seen of Cephas, then of the twelve: