KR 1933/-38
1Kor. 15:44 kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Kor. 15:44 Se kylvetään luonnollinen ruumis ja nousee hengellinen ruumis. Meillä on luonnollinen ruumis, on myös hengellinen ruumis.

Ruotsi (1917)

1Kor. 15:44 här sås en "själisk" kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finnes en "själisk" kropp, så visst finnes det ock en andlig.

KJV (1789)

1Kor. 15:44 It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.