KR 1933/-38
1Kor. 15:12 Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 22:23 Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä > Siirry
2Tim. 2:18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 15:12 Mutta jos Kristus saarnataan kuolleista nousseeksi ylös; miksi siis teidän seassanne muutamat sanovat, ettei kuolleitten ylösnousemista ole?

Ruotsi (1917)

1Kor. 15:12 Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, huru kunna då somliga bland eder säga att det icke finnes någon uppståndelse från de döda?

KJV (1789)

1Kor. 15:12 Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?