KR 1933/-38
1Kor. 14:1 Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Kor. 12:1 Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. > Siirry
1Kor. 12:10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. > Siirry
1Kor. 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 14:1 Noudattakaat rakkautta, olkaat ahkerat hengellisten lahjain perään; mutta enemmin propheteeraamaan.

Ruotsi (1917)

1Kor. 14:1 Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

KJV (1789)

1Kor. 14:1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.