KR 1933/-38
1Kor. 1:5 että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 15:14 Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. > Siirry
1Kor. 12:7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. > Siirry
1Kor. 12:8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; > Siirry
2Kor. 8:7 Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä. > Siirry
Kol. 1:9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, > Siirry

Biblia (1776)

1Kor. 1:5 Että te olette kaikissa rikkaaksi tehdyt hänessä, kaikessa opissa ja kaikessa tuntemisessa.

Ruotsi (1917)

1Kor. 1:5 att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter.

KJV (1789)

1Kor. 1:5 That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;