KR 1933/-38
1Aikak. 27:2 Ensimmäisen osaston, ensimmäisen kuukauden osaston, johtajana oli Jaasobeam, Sabdielin poika, ja hänen osastossaan oli kaksikymmentäneljä tuhatta; > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Aikak. 11:11 Tämä on Daavidin urhojen luettelo: Jaasobeam, hakmonilaisen poika, niiden kolmen päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kolmensadan kaatuneen yli yhdellä kertaa. > Siirry

Biblia (1776)

1Aikak. 27:2 Ensimäisen joukon päällä ensimäisenä kuukautena oli Jasobeam Saddielin poika, ja hänen joukossansa neljäkolmattakymmentä tuhatta.

Ruotsi (1917)

1Aikak. 27:2 Över den första avdelningen, den som tjänstgjorde under första månaden, hade Jasobeam, Sabdiels son, befälet. Och i hans avdelning voro tjugufyra tusen.

KJV (1789)

1Aikak. 27:2 Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.