KR 1933/-38
1Aikak. 18:1 Sen jälkeen Daavid voitti filistealaiset ja nöyryytti heidät; ja hän otti Gatin ja sen tytärkaupungit filistealaisten käsistä. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Sam. 8:1 Sen jälkeen Daavid voitti filistealaiset ja nöyryytti heidät; ja Daavid otti vallan ohjat filistealaisten käsistä. > Siirry

Biblia (1776)

1Aikak. 18:1 Sitte löi David Philistealaiset ja vaati allensa heidät, ja hän otti Gatin kylinensä Philistealaisten kädestä.

Ruotsi (1917)

1Aikak. 18:1 En tid härefter slog David filist‚erna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filist‚ernas hand.

Englanti (KJV 1789)

1Aikak. 18:1 Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.