KR 1933/-38
1Aikak. 13:12 Ja Daavid pelkäsi sinä päivänä Jumalaa, niin että hän sanoi: "Kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin tyköni?" > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

1Aikak. 13:12 Ja David pelkäsi Jumalaa sinä päivänä ja sanoi: kuinka minun pitää viemän Jumalan arkin minun tyköni?

Ruotsi (1917)

1Aikak. 13:12 Och David betogs av sådan fruktan för Gud på den dagen, att han sade: "Huru skulle jag töras låta föra Guds ark till mig?"

KJV (1789)

1Aikak. 13:12 And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?