KR 1933/-38
1Aikak. 11:4 Ja Daavid ja koko Israel menivät Jerusalemiin, se on Jebukseen, ja siellä olivat jebusilaiset, jotka asuivat siinä maassa. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Sam. 5:6 Ja kuningas meni miehinensä Jerusalemiin jebusilaisia vastaan, jotka asuivat siinä maassa. He sanoivat Daavidille näin: "Tänne sinä et tule, vaan sokeat ja ontuvat karkoittavat sinut sanomalla: 'Ei tule Daavid tänne'." > Siirry

Biblia (1776)

1Aikak. 11:4 Sitten meni David ja koko Israel Jerusalemiin, se on Jebus; sillä Jebusilaiset asuivat siinä maassa.

Ruotsi (1917)

1Aikak. 11:4 Och David drog med hela Israel till Jerusalem, det är Jebus; där befunno sig jebus‚erna, som ännu bodde kvar i landet.

KJV (1789)

1Aikak. 11:4 And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus; where the Jebusites were, the inhabitants of the land.