KR 1933/-38
Matt. 24:50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Matt. 24:50 Niin sen palvelian Herra tulee sinä päivänä, jona ei hän luulekaan, ja sillä hetkellä, jolla ei hän tiedä,

Ruotsi (1917)

Matt. 24:50 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det,

KJV (1789)

Matt. 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,