Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Toimiva johtamisjärjestelmä on tärkeimpiä strategian toteutumisen edellytyksiä. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja haasteellisessa suhdanteessa se on yritykselle myös korvaamaton kilpailukyvyn lähde. Ketteryys ja muutoskyky vaatii vahvaa sisäistä vuorovaikutusta, uusia esimiestaitoja ja innovatiivisia palkitsemismalleja. Olennaista on, että ylin johto saa muutokset läpi keskijohdon tuella halutuin tuloksin ja nopeasti. Sisäistä johtamisviestintää tulee selkeyttää, yksiköiden väliset raja-aidat voittaa ja esimiestaitoja nostaa uudelle tasolle. Näihin olemme kehittäneet tehokkaita, konkreettisia tuloksia tuovia valmennusmenetelmiä.

Toimitamme laadukkaasti

  • Johtamisen kehittämisohjelmat ja monipuoliset esimiesvalmennukset
  • Simulaatiovalmennukset ja täsmäkoulutukset nopeaan kehittymiseen
  • Johtamisen koulutusvideot ja verkkokurssit, kts eLearning-ratkaisut ja verkko-oppiminen
  • Esimiesten sparraus ja muutosvalmennus, leadership coaching
  • Itsensä johtamisen ja henkilökohtaisen tehokkuuden koulutukset
  • Johtamisen sähköiset työkalut ja mittarit
  • Yrityskulttuurin muutosvalmennukset
  • Henkilöstön sitouttaminen.

Case: Simulaatiovalmennuksella huipputuloksia

Globaali suomalainen korkean teknologian yritys koulutti yritysosto- ja fuusiotilanteisiin joutuvat esimiehensä ja asiantuntijansa paremmiksi ihmisten ja muutoksen johtajiksi. Koivuniemen kehittämän simulaatiovalmennusmenetelmän avulla koulutettiin kansainvälisen organisaation eri kulttuureissa toimivat esimiehet yhdellä tehokkaalla koulutusohjelmalla uudelle tasolle hyvin tuloksin.

Case: Uutta johtamistapaa ministeriölle

Ministeriö valmensi asiantuntijatyössä toimivat henkilöt ottamaan selkeämmin roolia vastuullaan olevissa johtamistehtävissä. Kehitysohjelmaan osallistujien panos johtamiseen kehittyi tuntuvasti ja johtamistyöstä saadut tulokset paranivat. Koivuniemen kanssa läpiviedyssä monipuolisessa 1,5 vuotta kestäneessä ohjelmassa hyödynnettiin henkilökohtaista suunnittelua, ohjattuja tutkimustöitä, pienryhmissä tapahtuvaa seurantaa, koulutustyöpajoja ja verkko-oppimista.

Katso esite

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä