Esitteet | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Konsultointi ja koulutus Viestintäpalvelut IT-palvelut Integroidut palvelut ja konseptit Tarjoamme korkean lisäarvon ja kehittämisinvestoinnin tuoton. Palvelulupauksemme perustuu ainutlaatuiseen liikeideaamme yhdistää laaja-alainen tuote- ja palveluosaamisemme asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat täsmällisesti asiakkaan tilanteeseen, toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Olemme luotettava kehittämiskumppani, joka sitoutuu rakentamaan kanssanne menestystä. Alkupaloja herättämään ruokahalua. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja näillä ja muilla kehittämisalueilla. • Strateginen kumppani muuttuvassa liiketoimintaympäristössä • Ainutlaatuinen kokoelma integroituja palveluja ja konsepteja yrityksille ja julkiselle sektorille • Vahvat liiketoiminnan, ihmisten kehittämisen ja muutosjohtamisen ratkaisut Strategialähtöinen liikkeenjohdon konsultointi ja vahva pedagoginen koulutusosaaminen • Oppimisympäristökokonaisuudet • Koulutusproses s in konsultointi • Järjestelmästrategian laatiminen • Toteutussuunnittelu ja optimointi • Open source -pohjaiset alustaratkaisut • Monipuolinen sisällöntuotanto • Verkkofasilitointi • Visuaalinen ja tekninen räätälöinti • Täydellinen käyttöpalvelu • Päivystävä asiakastuki Koivuniemen sähköinen oppimis- ja vuorovaikutusympäristö • Koulutusvideotuotanto ja äänitoteutukset • DVD- ja CD-ROM- koulutustoteutukset • Havainnolliset 3D-mallit ja animaatiot • Materiaalipankki ja dokumentinhallinta • Webortaasit ja web- tarinatoteutukset • Vaativat portaalialustaratkaisut Kansainvälisen tason viestintätuotteet eLearning-ratkaisun tukena Muutoksen johtaminen ja muutoshankkeet Sähköisen oppimisympäristön ja uusien viestintätyökalujen yhdistäminen luo erinomaisen mahdollisuuden hallita muutosviestintää ja muutoshankkeessa tarvittavaa tiedon jakamista, vuorovaikutusta ja uuden toiminnan koulutusta. Suorituksen ja osaamisen johtaminen Suorituksen ja osaamisen johtamisen prosessi työkaluineen voidaan havainnollisesti kuvata verkossa. Videoilla opetetaan tehokkaasti, miten käydä hyvä kehityskeskustelu ja esimerkiksi käsitellä esimiesten tyypilliset haasteet. Vuorovaikutus tukee onnistumista. Myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen Myyntiprosessi ja siihen liittyvät havainnollistavat, kouluttavat ja sparraavat myynnin työkalut voidaan sijoittaa sähköiseen ympäristöön. Videot ovat erinomainen myynnin ja asiakaspalvelun koulutusmenetelmä. Myynnin tehokkuutta voidaan seurata. Prosessien havainnollistaminen ja koulutus Toiminnalliset ja teolliset prosessit voidaan mallintaa sähköisillä työkaluilla näyttävästi ja erittäin havainnollisesti. Sähköisessä oppimisympäristössä mallinnukset on helppo nivoa osaksi prosessikoulutusta ja käydä prosessien tuottavuuteen ja kehittämiseen liittyvää monipuolista keskustelua. Strategian, arvojen ja toimintamallien käytäntöön vieminen Sähköinen oppimisympäristö tarjoaa tehokkaan foorumin esimiesten väliseen vuorovaikutukseen erityisesti, kun se liitetään taitavasti suunniteltuun pienryhmätoimintaan. Strategian, arvojen tai uusien toimintamallien käytäntöön vieminen tehostuu. Uuden täsmäkoulutuskurssin luominen verkkoon Luomme tarvemäärittelyn pohjalta kokonaan uusia koulutusratkaisuja. Ne voivat perustua verkko-oppimiseen tai monioppimisratkaisuun, jossa yhdistyvät perinteisempi valmennus, pienryhmät, henkilökohtainen sparraus ja verkko-oppiminen. Nykyisen koulutuskurssin siirtäminen kokonaan tai osittain verkkoon Autamme suunnittelemaan sopivan kurssiosion siirron ja hahmottamaan sen pedagogiset vaikutukset kurssikokonaisuuteen. Käsikirjoitamme materiaalit, rakennamme visuaalisesti ja sisällöllisesti asiakaslähtöisen ympäristön ja tarjoamme täyden käyttöpalvelun. + = +

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=